YKP SAN FRANCISCO

YACHT KLUB POLSKI SAN FRANCISCO (Yacht Club of Poland San Francisco) was founded in November of 2000 as a chapter of the Warsaw-based Yacht Club of Poland. The Yacht Club of Poland was established in 1924 as a nation-wide organization with the right to create affiliated clubs in various locations. The club was dissolved during the years 1951-1956. In 1959 individual chapters gained organizational autonomy, acting in association with numerous clubs under the Main Council in Warsaw. The Yacht Club of Poland has over 1600 members, and its fleet consists of 600 vessels. One of the founders and first commodores of the Yacht Club of Poland was Mariusz Zaruski, a Brigadier-General in the Polish Army , and pioneer of Polish sports yachting.

Continuing the long and rich tradition of the Yacht Club of Poland, our mission is to extend its activities to the San Francisco Bay and open our membership to all those interested in sailing. It is our goal to further develop conditions conducive to the cultivation of sailing traditions, perfecting sailing skills, and sailing camaraderie.

Commodore Michael Laster
San Francisco, USA


YKP SAN FRANCISCO powstał w listopadzie 2000 roku jako członek stowarzyszenia Yacht Klub Polski z siedzibą w Warszawie.Yacht Klub Polski założony został w roku 1924 jako organizacja ogólnopolska z prawem tworzenia oddziałów terenowych. W latach 1951-1956 klub uległ likwidacji. W roku 1959 oddziały uzyskały samodzielność organizacyjną, działając w stowarzyszeniu kilkunastu klubow z Zarządem Głównym w Warszawie. Yacht Klub Polski zrzesza ponad 1600 żeglarzy, a flotylla jego liczy około 600 jednostek. Jednym z założycieli i pierwszym komandorem YKP był Mariusz Zaruski.

Hołdując długoletniemu istnieniu klubu chcemy rozszerzyć jego działalność na obszar zatoki San Francisco i udostępnić możliwość przynależności do niego wszystkim miłośnikom żeglarstwa.

Wizją naszą jest stworzenie grupy zainteresowanej kultywowaniem żeglarskich tradycji, dalszym szlifowaniem kunsztu jak również spędzeniem mile czasu biorąc udział we wspólnie organizowanych atrakcjach.

Komandor Michał Laster
San Francisco, USA

Subscribe to www.ykp-sanfrancisco.org RSS