Contact/Kontakt

Board of Directors / Zarzad Klubu


  Commodore/Komandor - Michał Laster
  +1.925.427-7472

  
  Vice-Commodore/Vice Komandor I - Krzysztof Owczarek
 
+1.408.431-4610
  
  Rear Commodore/Vice Komandor II - Marek Żywno
  +1.408.425-1495
  
  Treasurer/Skarbnik - Danusia Paczyna
 
  
  Secretary/Sekretarz - Aldona Woroniecka
  +1.408.206-2666
  
  Director-at-Large - Krzysztof Pruszkowski
  +1.408.531-0118
  

  Webmaster - Aldona Woroniecka and
                        Witold Woroniecki